"Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine"

Poziv na "Konferenciju o nezaposlenosti ranjivih skupina u Cetinskoj krajini"

U petak, 17.svibnja 2019.g. u 12 sati u Alkarskim dvorima biti će održana "Konferencija o nezaposlenosti ranjivih skupina u Cetinskoj krajini".

Na konferenciji će se predstaviti trendovi nezaposlenosti ranjivih skupina u Cetinskoj krajini, programi zapošljavanja u 2019.g., oblici potpore Splitsko-dalmatinske županije, mogućnosti zapošljavanja za ranjive skupine unutar Europskog socijalnog fonda i mogućnosti iz ovog projekta te pravni oblici poslovanja.

    Ciljevi projekta:
  • Uspostavljanje efikasnih i održivih mehanizama podrške za razvoj ljudskih potencijala najranjivijih skupina u skladu s potrebama tržišta rada Cetinske krajine,
  • Poboljšanje učinkovite provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije na području Cetinske krajine.