"Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine"

Najava okruglog stola na temu "Što poslije osposobljavanja?"

U okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine“, Kodni broj UP.01.3.1.01.0026, u petak, 24. srpnja 2020.g u 10:30 sati u Muzeju Cetinske krajine u Sinju održava se okrugli stol na temu „Što poslije osposobljavanja?“.

Na okruglom stolu će se predstaviti projekt, rezultati programa osposobljavanja za zanimanje „njegovateljica“ te daljnje aktivnosti projekta kojima se želi nastaviti pružati podrška i edukacija nezaposlenim pripadnicima ciljane skupine kako bi im se olakšao povratak na tržište rada Cetinske krajine s naglaskom na osnivanje Kluba za zapošljavanje.

Centar za ruralni razvoj CERURA HR poziva sudionike projekta, nezaposlene pripadnike ciljane skupine i ostalu zainteresiranu javnost da se pridruže okruglom stolu.

Organizacija okruglog stola je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., iz Europskog socijalnog fonda.